Samtycke till behandling av personuppgifter


För att Magnus Terapi AB ska tillåtas behandla dina personuppgifter behöver du ge ditt samtycke genom att
markera kryssrutan i bokningen. Du har alltid rätt att ta tillbaka samtycket utan att återtagandet påverkar lagligheten av den behandling som skett dessförinnan. Om du inte samtycker kommer Magnus Terapi AB inte att kunna utföra samtalsterapi.