Samtalsterapi när livet är svårt

Att det är svårt att vara människa är nog ingen hemlighet. Men vissa perioder i livet kan bli särskilt smärtsamma och svårhanterliga. Vi kan då behöva mer hjälp än vi kan få från oss själva och den omgivning vi befinner oss i. Ett sätt är att söka samtalsterapi och tillsammans hitta nya vägar att möta oss själva.

Det kan handla om diffusa tankar och känslor av att livet inte är som det borde till mer konkreta anledningar. Vanligt är att konfliktfyllda relationer leder till stort lidande och vi kämpar med alltifrån en bristande livslust till högt ställda prestationskrav.


/ Magnus Rosén