Samtalsterapi

Hur funkar det?

Jag tar emot unga vuxna och vuxna för individuella samtalsterapier utifrån ISTDP. Till att börja med ses vi vanligtvis för ett eller flera problemorienterande samtal där vi undersöker vilka svårigheter du har och på vilket sätt vi kan jobba med de (se mer under metod). Därefter sätter vi upp preliminära ramar för antal gånger och hur ofta du vill ses. Min rekommendation är att ses 2x45 min åt gången, för att på ett effektivera sätt komma åt problematiken.

Det här är ett förslag på hur vi kan arbeta och det går att modifiera efter behov och tillgänglighet.


Vilka problem går att jobba med i ISTDP?

De flesta är det korta svaret. ISTDP har ett brett angreppssätt och lämpar sig väl för de flesta svårigheter inom olika stress/ångesttillstånd och depression. Varför vi utvecklar stress/ångest och nedstämdhet kan bero på flera processer och är mycket individuellt. Vi tittar på det här tillsammans i behandlingen och anpassar arbetssättet utifrån vad du behöver.

Exempel på problemområden är: nedstämdhet, ångest, dålig självkänsla, stress, svårigheter att sätta gränser, stark sorg, ilska och andra smärtsamma känslor.

Vad gäller specifika fobier har KBT mest stöd och bör därför rekommenderas. Svår psykiatrisk problematik och tyngre beroende är jag inte lika bevandrad i.