Kontakt

Jag sitter på en mottagning intill Mariatorget på Södermalm och delar lokal med flera andra behandlare.

Jag erbjuder 15 min fri konsultation på telefon förbehållslöst. Det kan vara ett sätt att för dig att förstå om mitt sätt att arbeta passar för dig och om det finns frågor som jag kan svara på inför en terapi. 

Jag använder mig av krypterad mejl. Därför går det bra att kontakta mig där. Jag raderar mejl snarast möjligen och överför information till journalsystem om det anses av vikt för behandlingen. Rekommenderar ändå att känslig information begränsas då den mejl du använder kanske inte är krypterad.

Genom kontakt eller bokning av tid till mig så kommer dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR och patientdatalagen. Se mer under GDPR & PDL*.

Kostnad för ett samtalstillfälle är 1000 kr / 45 min och betalas via faktura.

Villkor

Avbokning är möjlig att göra en vecka före bokad tid utan kostnad. Vid uteblivande och avbokning inom en vecka debiterar jag hela kostnaden. Undantag görs för synnerliga skäl, som sjukdom. Däri räknas ej jobbmöten eller resor.

Kontakt

Mariatorget

Södermalm

Stockholm