Metod

ISTDP - fokus på känslomässiga processer utifrån psykodynamisk grund

Grunden för psykodynamisk terapi utgår ifrån att de erfarenheter vi gjort tidigt i livet påverkar hur vi idag hanterar våra känslor och tankar. Det innebär att vår bakgrund kan ge oss en förståelse för hur vi funkar idag, lite som en karta över vårt känsloliv. Däremot betyder det inte att terapin kommer fastna i barndomsminnen utan främst handlar om här och nu. För det förflutna har en tendens att repetera sig i nuet och genom att förändra det som händer i nuet kan vi läka det som hänt i det förflutna. Det är då vi växer som människor.

Psykologprogrammet ger oss psykologer en bred grund utifrån en rad psykodynamiska teorier och metoder som klassisk psykoanalys, anknytningsteori, relationell, mentaliseringsbaserad och affektfokuserad metod. De är alla närbesläktade men särskiljer sig på vissa aspekter. Jag jobbar främst utifrån ett känslofokuserat perspektiv och specifikt med en metod som heter ISTDP då jag av erfarenhet märkt att det fungerar och leder till förändring. Det är upplevelsebaserat och är hjälpsamt i att närma sig smärtsamma känslor för att skapa nya erfarenheter och möjlighet till handlingsutrymme. I metoden ingår att sessionerna filmas. Det innebär att terapeuten i vissa fall ser på filmerna själv eller tillsammans med handledare för att bättre förstå processen och på så sätt kunna vara mer effektiv och till bättre hjälp för patienten. Det är självklart frivilligt. Läs mer om ISTDP här https://istdpsweden.se/istdp/